17N@sʍЊQʌy؎{ݏWv\
@

@ 825
i䕗11j
94
iWJj
s ӏ Qz(~) s ӏ Qz(~)
sH @ @ @
s
2
1
30,171
22,794
@v @ @ @ @ 3 52,965
sH ”~s 1 4,035 @ @ @
@v @ @ 4,035 @ @ @
@@v @ 1 4,035 @ 3 52,965